Наредба 3 – Проект 2018


Наредби


Заповед за пиротехника


Наредба опасни сгради


Наредба за обществено обсъждане


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


Предложение за промяна на Наредба за управление на общинските пътища


Заповеди от обществен интерес