Промяна в наредба №6


Наредба 3 – Проект 2018


Наредби


Заповед за пиротехника


Наредба опасни сгради


Наредба за обществено обсъждане


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


Предложение за промяна на Наредба за управление на общинските пътища