Заповед, график провеждане на заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ


Промяна в наредба №6


Наредба 3 – Проект 2018


Наредби


Заповед за пиротехника


Наредба опасни сгради


Наредба за обществено обсъждане


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ