Конкурс за Секретар на община


Конкурс за длъжността директор дирекция СА


Конкурс за длъжността директор дирекция СА


Обявяване на Протокол от Конкурс за Директор на Дирекция „СА“


КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СА“ – ОБЩИНА НОВО СЕЛО


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив