Конкурс за длъжността директор дирекция СА


Конкурс за длъжността директор дирекция СА


Обявяване на Протокол от Конкурс за Директор на Дирекция „СА“


КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СА“ – ОБЩИНА НОВО СЕЛО


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив