Протоколи и решения 15 – 17.09.2020


Протоколи и решения 14 – 24.08.2020


Протоколи и решения 13 – 19.08.2020


Протоколи и решения 12 – 05.08.2020


Протоколи и решения 11 – 03.07.2020


Протоколи и решения 10 – 16.06.2020


Протоколи и решения 9 – 20.05.2020


Протоколи и решения 8-22.04.20


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


Обществено порицание

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив