Протокол и решения 23- 28.05.2021г


Протоколи и решения 22-27.04.21


Протоколи и решения 20,21 – 18.03.21


Протоколи и решения от 19.02.2021


Протоколи и решения 19 – 29.01.2021


ПРОТОКОЛ № 18 – 19.01.2021


Протоколи и решения 17 – 22.12.2020


Протоколи и решения 16 – 27.11.2020


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


Обществено порицание

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив