21 септември Европейски ден без загинали на пътя


Община Ново село закупи сметосъбираща техника по най-новите европейски стандарти


Център за настаняване от семеен тип за деца откриха днес в с. Ново село


Читалището в Ново село има спешна нужда от ремонт


Оперативни програми са приоритети за община Ново село


Землище на с.Ново село е сред новите защитени местности


Свикване на заседание на 26.10.2012 в салона на община Ново село


Обявление за конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт на линии от областна/общинска/ транспортна схема