Публично обсъждане на Проект на изменение и допълнение на Наредба


Обявление и Програма за управление на отпадъците


Процедура по определяне на съдебни заседатели към Районен съд – Видин за мандат 2021 г – 2025 г


Покана за сесия на 27.11.2020 г. на ОбС- Ново село, обл. Видин


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА


Покана за сесия на 19.08.2020


Покана и обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г


Покана за извънредна сесия


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Банкови сметки:
Първа инвестиционна банка

Бюджетна сметка
BG51 FINV 9150 3117 663016

Набирателна сметка
BG31 FINV 9150 3317 663020

Местни данъци и такси
BG17 FINV 9150 8417 663021

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400

Банковите сметки на община Ново село влизат в сила от 01.01.2023 година
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив