Покана и приложените файлове към нея – мотиви и проект наредба!


Покана и Доклад за отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ново село за 2022 г


Проект на Наредба за обществено обсъждане


Краткосрочна програма ВЕИ


Управление отпадъци


Покана и приложените файлове към нея – мотиви и проект наредба!


Покана за обществено обсъждане


Покана за обществено обсъждане Защитена зона BG0000631 – Ново село


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Банкови сметки:
Първа инвестиционна банка

Бюджетна сметка
BG51 FINV 9150 3117 663016

Набирателна сметка
BG31 FINV 9150 3317 663020

Местни данъци и такси
BG17 FINV 9150 8417 663021

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400

Банковите сметки на община Ново село влизат в сила от 01.01.2023 година
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив