ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА


Покана за сесия на 19.08.2020


Покана и обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г


Покана за извънредна сесия


Покана за сесия-16.06.2020


Покана за Сесия 20.05.2020


Покана за консултация на 15.05.20


За обществено обсъждане


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив