Месечен отчет за юли 2020


Месечен отчет за юни 2020


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР 2020


Месечен отчет за май 2020


Месечен отчет за април 2020


Тримесечен отчет 01.01.2020-31.03.2020


Месечен отчет за март 2020


Отчети по програми


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив