Отчети по програми


Отчети за 2019 по ЗЕЕ и ЗЕЕВИ


Месечен отчет февруари 2020 г


Бюджет 2020


Тримесечен отчет 01-12-2019


Месечен отчет януари 2020 г


Програма ЕЕ


Месечен отчет за м. октомври 2019 г


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив