Отчети и доклади, бюджет 2019


Бланки ИСО тримесечен отчет 31.03.2018


Отчетни доклади


Бланки ИСО декември 2017 г


Бланки ИСО ноември 2017 г


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив