Отчети за 2022 година по Програмите за Енергийна ефективност и управление на ЕЕ


Отчет за 2021г. за изпълнение програмите за енергийна ефективност


Прогноза 2021


Отчетни доклади


Отчети и доклади, бюджет 2019


Бланки ИСО тримесечен отчет 31.03.2018


Отчетни доклади


Бланки ИСО декември 2017 г


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


Обществено порицание

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив