ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.


Покана СИК


Заповеди и Покана за консултации за СИК


Списък на заличените лица от избирателните списъци


Заповед за определяне на секция за гласуване на хора с увреждания


Адреси и номера на телефонните постове в СИК на територията на Община НОВО СЕЛО


Заповед


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Банкови сметки:
Първа инвестиционна банка

Бюджетна сметка
BG51 FINV 9150 3117 663016

Набирателна сметка
BG31 FINV 9150 3317 663020

Местни данъци и такси и административни услуги
BG17 FINV 9150 8417 663021

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Код за плащане на административни услуги – 448007
Код за плащане на технически услуги - 448001

Банковите сметки на община Ново село влизат в сила от 01.01.2023 година
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив