СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители


Покана за консултации за определяне състава на ПСИК


Обява за избирателните списъци за произвеждането на Избори за народни представители на 26.03.2017


Избирателни списъци


Покана от Кмета на Община Ново село


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.


Заповеди


Списък на заличени избиратели