Решение на Общински съвет за пасищата


Решение №17/30.01.2019 г


Решение чл. 37и ЗСПЗЗ


Правила за ползване на мерите, ливадите и пасищата на територията на Община Ново село


Списъци за свободни пасища и мери от ОПФ на Община Ново село


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив