Решение №17/30.01.2019 г


Решение чл. 37и ЗСПЗЗ


Правила за ползване на мерите, ливадите и пасищата на територията на Община Ново село


Списъци за свободни пасища и мери от ОПФ на Община Ново село