Списък на заличените лица от избирателните списъци


Заповед за определяне на секция за гласуване на хора с увреждания


Адреси и номера на телефонните постове в СИК на територията на Община НОВО СЕЛО


Заповед


Покана


Заповед агитационни материали


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ IІ


Обява за избирателните списъци за произвеждането на избори за Европейски парламент