Предложение за клас прослужено време на кметове


Предложение заплати – кметове


ПРЕДЛОЖЕНИЕ От инж. Георги Герасимов Стоенелов, Кмет на Община Ново село


ПРЕДЛОЖЕНИЕ От инж. Георги Герасимов Стоенелов, Кмет на Община Ново село


ПРЕДЛОЖЕНИЕ От инж. Георги Герасимов Стоенелов, Кмет на Община Ново село


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив