Обществена поръчка „Водопровод Винарово“


Публична покана по обществена поръчка


ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Разработване на компютърен софтуер за управление на аудио-визуално съдържание


Доставка на народни носии и музикални инструменти


Доставка на специализирана техника


„Tender dosier“


Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив