Доставка на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги, цифрови модели


Решение и доклад Неговановци


Решение и доклад Флорентин


„НЕОТЛОЖНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА ЦДГ „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ – ФИЛИАЛ С. ФЛОРЕНТИН”, КВ. 12, ПАРЦ. VIII – 175, С ФЛОРЕНТИН”


„НЕОТЛОЖНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА ЦДГ „ЗОРНИЦА” С. НЕГОВАНОВЦИ


Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обект: „Изграждане на спортен комплекс в с. Ново село, общ. Ново село“


Обществена поръчка „Разработване и внедряване на система за мониторинг и контрол”


Доставка на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги, цифрови модели


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


Обществено порицание

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив