Доставка на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги, цифрови модели


Решение и доклад Неговановци


Решение и доклад Флорентин


„НЕОТЛОЖНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА ЦДГ „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ – ФИЛИАЛ С. ФЛОРЕНТИН”, КВ. 12, ПАРЦ. VIII – 175, С ФЛОРЕНТИН”


„НЕОТЛОЖНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА ЦДГ „ЗОРНИЦА” С. НЕГОВАНОВЦИ


Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обект: „Изграждане на спортен комплекс в с. Ново село, общ. Ново село“


Обществена поръчка „Разработване и внедряване на система за мониторинг и контрол”


Доставка на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги, цифрови модели


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив