Доставка на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги, цифрови модели


Решение и доклад Неговановци


Решение и доклад Флорентин


„НЕОТЛОЖНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА ЦДГ „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ – ФИЛИАЛ С. ФЛОРЕНТИН”, КВ. 12, ПАРЦ. VIII – 175, С ФЛОРЕНТИН”


„НЕОТЛОЖНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА ЦДГ „ЗОРНИЦА” С. НЕГОВАНОВЦИ


Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обект: „Изграждане на спортен комплекс в с. Ново село, общ. Ново село“


Обществена поръчка „Разработване и внедряване на система за мониторинг и контрол”


Доставка на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги, цифрови модели


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Банкови сметки:
Първа инвестиционна банка

Бюджетна сметка
BG51 FINV 9150 3117 663016

Набирателна сметка
BG31 FINV 9150 3317 663020

Местни данъци и такси и административни услуги
BG17 FINV 9150 8417 663021

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Код за плащане на административни услуги – 448007
Код за плащане на технически услуги - 448001

Банковите сметки на община Ново село влизат в сила от 01.01.2023 година
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив