Доставка на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги, цифрови модели


Решение и доклад Неговановци


Решение и доклад Флорентин


„НЕОТЛОЖНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА ЦДГ „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ – ФИЛИАЛ С. ФЛОРЕНТИН”, КВ. 12, ПАРЦ. VIII – 175, С ФЛОРЕНТИН”


„НЕОТЛОЖНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА ЦДГ „ЗОРНИЦА” С. НЕГОВАНОВЦИ


Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обект: „Изграждане на спортен комплекс в с. Ново село, общ. Ново село“


Обществена поръчка „Разработване и внедряване на система за мониторинг и контрол”


Доставка на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги, цифрови модели


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив