Доставка на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги, цифрови модели


Решение и доклад Неговановци


Решение и доклад Флорентин


„НЕОТЛОЖНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА ЦДГ „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ – ФИЛИАЛ С. ФЛОРЕНТИН”, КВ. 12, ПАРЦ. VIII – 175, С ФЛОРЕНТИН”


„НЕОТЛОЖНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА ЦДГ „ЗОРНИЦА” С. НЕГОВАНОВЦИ


Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обект: „Изграждане на спортен комплекс в с. Ново село, общ. Ново село“


Обществена поръчка „Разработване и внедряване на система за мониторинг и контрол”


Доставка на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги, цифрови модели


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Банкови сметки:
Първа инвестиционна банка

Бюджетна сметка
BG51 FINV 9150 3117 663016

Набирателна сметка
BG31 FINV 9150 3317 663020

Местни данъци и такси
BG17 FINV 9150 8417 663021

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400

Банковите сметки на община Ново село влизат в сила от 01.01.2023 година
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


Заповед комисия по чл.99б от ЗГР

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив