Проект „Изграждане на спортен комплекс в с. Ново село, общ. Ново село


Обществена поръчка чрез публична покана


Обществената поръчка с предмет приготвяне и доставка на хляб и хлебни изделия


Обществена поръчка: Доставка на хардуер и офис обзавеждане


Публична покана за обществена поръчка


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив