Областният управител на област Видин свиква заседание на новоизбрания Общински съвет


Общинският съвет се свиква на заседание на 28.11.2014 год.


Общинският съвет се свиква на заседание на 17.07.2014 год.


Общинският съвет се свиква на заседание на 23.05.2014


Общинският съвет се свиква на заседание на 13.02.2014 год.


Общинският съвет се свиква на заседание на 27.01.2014 год


Общинският съвет се свиква на заседание на 21.12.2013 год


Общинският съвет се свиква на заседание на 29.11.2013 г


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Банкови сметки:
Първа инвестиционна банка

Бюджетна сметка
BG51 FINV 9150 3117 663016

Набирателна сметка
BG31 FINV 9150 3317 663020

Местни данъци и такси и административни услуги
BG17 FINV 9150 8417 663021

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Код за плащане на административни услуги – 448007
Код за плащане на технически услуги - 448001

Банковите сметки на община Ново село влизат в сила от 01.01.2023 година
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив