Общинският съвет се свиква на заседание на 27.01.2014 год


Общинският съвет се свиква на заседание на 21.12.2013 год


Общинският съвет се свиква на заседание на 29.11.2013 г


Покана за сесия


Покана за свикване на Общинският съвет – заседание на 31.05.2013


ПОКАНА: Общинският съвет се свиква на заседание на 30.04.2013 год


П О К А Н А


Покана за заседание на 31.07.2012


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив