Покана за сесия


Покана за свикване на Общинският съвет – заседание на 31.05.2013


ПОКАНА: Общинският съвет се свиква на заседание на 30.04.2013 год


П О К А Н А


Покана за заседание на 31.07.2012


ПОКАНА за заседание на 28.06.2012


Покана за заседание на 17.02.2012


Покана – заседание на ОбС


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив