Областният управител на област Видин свиква заседание на новоизбрания Общински съвет


Общинският съвет се свиква на заседание на 28.11.2014 год.


Общинският съвет се свиква на заседание на 17.07.2014 год.


Общинският съвет се свиква на заседание на 23.05.2014


Общинският съвет се свиква на заседание на 13.02.2014 год.


Общинският съвет се свиква на заседание на 27.01.2014 год


Общинският съвет се свиква на заседание на 21.12.2013 год


Общинският съвет се свиква на заседание на 29.11.2013 г


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив