Съобщение 30.08.2013


Провеждане на конкурс за войнишки длъжности


Общинският съвет се свиква на заседание на 26.07.2013 год


Уведомление от Община Ново село


ЗЛАТЕН ЧАДЪР ОТ МЕДИАМИКС ЗА KMETA.BG


Съобщение по чл. 62a, ал .1 от Закона за водите


Анкета на Министерство на физическото възпитание и спорта


Заповед № РД 02-208/11.04.2013 г


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


Обществено порицание

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив