Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Общинският съвет се свиква на заседание на 28.11.2014 год.


Съобщение ИАППД


Уведомително писмо


Информация на МЗХ за контактните точки и документи във връзка със заболяването „Син език“


Инвестиционно предложение за добив на инертни материали


Обществено обсъждане относно провеждани общински политики


Какво представлява възстановяването на данъци от чужбина?


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


Обществено порицание

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив