Отговори по поставени въпроси за ОП „Изграждане на спортен комплекс“


Съобщение от МОСВ


Покана за сесия


У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение


У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение


Инвестиционно предложение


Съобщение 30.08.2013


Провеждане на конкурс за войнишки длъжности


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив