Съобщение ИАППД


Уведомително писмо


Информация на МЗХ за контактните точки и документи във връзка със заболяването „Син език“


Инвестиционно предложение за добив на инертни материали


Обществено обсъждане относно провеждани общински политики


Какво представлява възстановяването на данъци от чужбина?


Заповед за обявяване класирането на участници в конкурс


Съобщение по обществена поръчка


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив