Обява за инвестиционно предложение


Детски турнир по баскетбол


Традиционен Новоселски събор


Покана за провеждане на заключителен семинар


Покана за заседание на Общински съвет


Уведомление по инвестиционно предложение


Общинският съвет се свиква на заседание на 29.03.2016 год


Съобщение за пролетна дизинфекция на водопроводната мрежа