Бюджет 2017 по дейности и параграфи


Заповеди обществен интерес


Заповеди обществен интерес


Общинският съвет свиква заседание на 30.01.2017 год


ОБСЪЖДАНЕ на Проекта за общинския бюджет за 2017 г


Призив за съдействие


Заповеди обществен интерес 24.11.16 г.


Заповед за образуване на избирателни секции


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив