Бюджет 2017 по дейности и параграфи


Заповеди обществен интерес


Заповеди обществен интерес


Общинският съвет свиква заседание на 30.01.2017 год


ОБСЪЖДАНЕ на Проекта за общинския бюджет за 2017 г


Призив за съдействие


Заповеди обществен интерес 24.11.16 г.


Заповед за образуване на избирателни секции