Заповед за изработване на проект на ПУП


Инвестиционно предложение до заинтересовани лица


Становище на РИОСВ-Монтана


Oбява до заинтересованите лица и общественост, във връзка с инвестиционно предложение от „А 1 България“ ЕАД


Общинският съвет се свиква на заседание на 30.07.2018 год


Инвестиционно предложение до заинтересованите лица и общественост


Покана


Обява за преустановяване на водоподаването


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив