Инвестиционно предложение до заинтересованите лица и общественост


Покана


Обява за преустановяване на водоподаването


РЕШЕНИЕ БЮДЖЕТ 2018


РЕШЕНИЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2018


Общинският съвет се свиква на заседание на 29.01.2018 г


Покана за обсъждане на общинския бюджет за 2018 година


КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА НОВО СЕЛО