Обява училищни схеми 2019-2020


Пръскане комари


Обявление на основание чл.124б,ал.2 ЗУТ


ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТ НА ДЕЦАТА 2019


Съобщение за осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от НУРИОВОС


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ


Обява защитено жилище


Общинският съвет се свиква на заседание на 28.12.2018