Съобщение


Уведомление за епидиемичната обстановка


Обява


Проект на Наредба 7


График за Приемни дни


ОБЯВА – БЕН ХЪН АГРО


Обява за инвестиционно предложение


Предложение бюджет 2020


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив