Обява-Традиционен Новоселски събор


Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците


Уведомление по чл. 66 АПК


Предложение за изграждане на силузно стопанство


Инвестиционно проектиране


О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности


Заповед №37 на Община Ново село


Инвестиционно предложение за преустройство на двуетажна сграда в защитено жилище


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив