Ремонт детска градина-плакат


Съобщение по проект „Помощ за независимост“


Съобщение по проект „Помощ за независимост“


Документация по проект „Помощ за независимост“


ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015″ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”


А Н К Е Т А


ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО“


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив