Класиране от интервю Ръководител клуб


КЛАСИРАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛУБ”


Окончателно класиране от интервю Пом. възпитател


Класиране по документи Пом. възпитател


Обява ръководител на клуб


ПРОЕКТ СОЦИАЛНО УЯЗВИМИ ГРУПИ


ЕКООБЩИНА 2019г


Класиране по документи и интервю Ромски медиатор


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив