ОбС протоколи и решения 11 – 28.06.2024


Проект за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейност на Общински съвет Ново село


ОбС протоколи и решения 10-05.06.2024


ПРОТОКОЛ № 9 – 30.04.2024


ОбС протоколи и решения 8 – 02.04.2024


ОбС протоколи и решения 7 – 16.02.2024


ОбС протоколи и решения 6 – 31.01.2024


ОбС протоколи и решения 5 – 05.01.2024


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Банкови сметки:
Първа инвестиционна банка

Бюджетна сметка
BG51 FINV 9150 3117 663016

Набирателна сметка
BG31 FINV 9150 3317 663020

Местни данъци и такси и административни услуги
BG17 FINV 9150 8417 663021

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Код за плащане на административни услуги – 448007
Код за плащане на технически услуги - 448001

Банковите сметки на община Ново село влизат в сила от 01.01.2023 година
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив